Distributor ndërkombëtar

Gjeografia e MUK përfshin 16 shtete në Evropë dhe Azi dhe vazhdimisht po zgjerohet

Mbi 25 vjet sukses

MUK ka pozicione lideri që nga viti 1997

Ekspertizë unike

Ekipi inxhinierik i MUK do të merret me çdo detyrë madje edhe me më të vështirën.

Mbi 100 prodhues

Portofoli distributiv i MUK përfshin më shumë se 100 А-marka globale dhe numri i tyre po rritet vazhdimisht


Veprimtaritë e MUK

 • Logjistikë ndërkombëtare, formim i magazinave
 • Marketing dhe mbështetje konsultuese për partnerët
 • Zmadhim të vlerës së zgjidhjeve nëpërmjet kompetencës vetjake
 • Lëshimi i produkteve në treg, promovim dhe gjenerim të kërkesës
 • Mbështetje teknike, garanci dhe shërbim pas garancisë
 • Zhvillim i rrjetit të partnerëve

MUK është distributor VAD i fokusuar në projektet e biznesit IT. E zhvillojmë në mënyrë të suksesshme rrjetin e dilerëve në Evropë dhe Azi për më shumë se 25 vjet. Me ndihmë të personelit nga specialistë të certifikuar, MUK u siguron partnerëve nivel të lartë të konsultimeve të projekteve dhe mbështetje teknike, që gjeneron vlerë plotësuese për zgjidhjet e propozuara. Inxhinierët e MUK sigurojnë mbështetje konsultuese dhe teknike për zgjidhje softuerike dhe harduer, zbatojnë auditime të sistemeve ekzistuese dhe ndihmojnë gjatë implementimit të platformave të testimit. Flota jonë e pajisjeve për testimin na mundëson që të simulojmë dhe implementojmë spektër të gjerë të detyrave në kushte reale. MUK i ndihmon në mënyrë aktive integratorët në zgjedhjen dhe dizajnimin e zgjidhjeve optimale. Ekipi i MUK përfshin më shumë se 500 specialistë në zona të ndryshme teknologjike që janë të certifikuara nga prodhues udhëheqës botërorë IT

 • Ruajtja e kopjeve rezervë (skedarë, makineri virtuale, baza të dhënash) në re (cloud)
 • Mbrojtje nga “rënia“, rinovimi. Grupe me disponueshmëri të lartë në nivel të makinerive virtuale ose baza të dhënash SQL
 • Menaxhimi me pajisje mobile
 • Mbrojtje të informacioneve korporatave dhe korrespondencë
 • Shpërndarje në SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line
 • Shpërndarje dhe vendosje në lokacione-interneti, migrim në faqe-interneti në re (cloud)

MUK Cloud Solutions for Business janë paketa zgjidhjes për fillim të shpejtë, qëllimi i të cilit është të sigurohet vazhdimësi në biznes, zmadhim të efikasitetit të punës dhe mobilitetit të të punësuarve me sigurimin e veglave të sigurta bashkëkohore për bashkëpunim. Me ndihmën e tyre mund t’i implementoni në mënyrë të shpejtë dhe efikase teknologjitë re në infrastrukturën e organizatës suaj. Koncepti Cloud Solution Provider është kanal i zgjatur në të cilin Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 dhe shërbime të tjera re janë të disponueshme me pagesë mujore. MUK ofron krijim të infrastrukturës “nga zero“. Shpenzime minimale kapitale. Shpenzimet optimale operative për marrjen me qira të resurseve në re dhe mirëmbajtje. Zmadhim i infrastrukturës (rritja e ndërmarrjeve, zyra të reja territoriale, kërcime të planifikuara të ngarkesës). Shërbime të reja në re të integruara me infrastrukturën në tokë

 • Riparim me garanci
 • Riparime pa garanci
 • Diagnostikim hardueri
 • Shitje dhe pjesë rezervë
 • Auditim të kontratave për shërbime
 • Marrje me qira dhe kontraktime të jashtme të pajisjeve

Kompania MUK Service siguron në mënyrë të suksesshme shërbime për riparimin e kompjuterëve që nga viti 2002 dhe sot është qendre e autorizuar servisi për APC, Hitachi Vantara, Checkpoint, Extreme Networks, Cisco, Oracle, Tripp-Lite, Grandstream, HP, Fortinet, IBM, Fujitsu, EnGenius , Dell EMC, Tescom dhe prodhues të tjerë. Sistemi për menaxhimin me cilësi të kompanisë MUK-Service është i vërtetuar me ISO 9001 në certifikatën e Byrosë për certifikimin ndërkombëtar. Është i nevojshëm një profesionist i vërtetë për të korrigjuar çdo defekt. Duke fituar përvojë dhe praktikë të përditshme, servisuesit tanë e zgjidhin çdo defekt. Profesionalizmi vjen me përvojë, ne përmirësojmë dhe rrisim nivelin e njohurive tona. Stafi i qendrës së shërbimit përbëhet nga profesionistë të autorizuar të cilët u garantojnë klientëve cilësi të lartë dhe riparim profesional të pajisjeve. MUK Service i ka të gjitha aftësitë e nevojshme teknike për të ofruar shërbim cilësor. Qendra e servisimit kryen riparime të mirëmbajtjes, garanci dhe pa garanci të çdo niveli të ndërlikueshmërisë. Kompania MUK Service ofron pajisje me qira dhe kontraktime të jashtme, shërbime instalimi dhe mirëmbajtjeje, si dhe shërbime informacioni dhe konsultimit për klientët korporatave në Ukrainë, Armeni, Bjellorusi, Gjeorgji, Moldavi, Taxhikistan dhe Kazakistan.

  MUK Training Center është lider në tregun e arsimit IT me më shumë se 15 vjet përvojë dhe një numër të madh autorizimesh unike, ekip nga instruktorë të kualifikuar dhe infrastrukturë moderne për trajnim. Portofoli i MUK TC përfshin më shumë se 300 kurse për trajnim nga kompani udhëheqëse IТ. Statuset e dukshme përfshijnë: Pearson VUE, Veeam qendër e autorizuar arsimore, HPE qendër edukative, VMware qendër e autorizuar trajnimi, Oracle ofrues i miratuar arsimor, Penta Security qendër edukative, Juniper Networks partner i autorizuar arsimor, LearnQuest IBM Education Partner, Microsoft Education Silver Partner, ITIL Training Partner, Dell-EMC Education Services Partner, Autodesk Training Center, Grandstream Learning Center, Check Point qendër e autorizuar trajnimi, Fortinet qendër e autorizuar trajnimi, CommScope Training Center, Cisco Learning Center, Red Hat Certified Training Partner. Qendra për trajnim e MUK ka qasje në pajisjet mësimore më bashkëkohore. Cilësia e mësimdhënies nga ana e instruktorëve tanë është e vërtetuar shumë vjet me notat e larta të studentëve në Ukrainë dhe jashtë shteti.

  • Logjistikë ndërkombëtare, formim i magazinave
  • Marketing dhe mbështetje konsultuese për partnerët
  • Zmadhim të vlerës së zgjidhjeve nëpërmjet kompetencës vetjake
  • Lëshimi i produkteve në treg, promovim dhe gjenerim të kërkesës
  • Mbështetje teknike, garanci dhe shërbim pas garancisë
  • Zhvillim i rrjetit të partnerëve

  MUK është distributor VAD i fokusuar në projektet e biznesit IT. E zhvillojmë në mënyrë të suksesshme rrjetin e dilerëve në Evropë dhe Azi për më shumë se 25 vjet. Me ndihmë të personelit nga specialistë të certifikuar, MUK u siguron partnerëve nivel të lartë të konsultimeve të projekteve dhe mbështetje teknike, që gjeneron vlerë plotësuese për zgjidhjet e propozuara. Inxhinierët e MUK sigurojnë mbështetje konsultuese dhe teknike për zgjidhje softuerike dhe harduer, zbatojnë auditime të sistemeve ekzistuese dhe ndihmojnë gjatë implementimit të platformave të testimit. Flota jonë e pajisjeve për testimin na mundëson që të simulojmë dhe implementojmë spektër të gjerë të detyrave në kushte reale. MUK i ndihmon në mënyrë aktive integratorët në zgjedhjen dhe dizajnimin e zgjidhjeve optimale. Ekipi i MUK përfshin më shumë se 500 specialistë në zona të ndryshme teknologjike që janë të certifikuara nga prodhues udhëheqës botërorë IT

  • Ruajtja e kopjeve rezervë (skedarë, makineri virtuale, baza të dhënash) në re (cloud)
  • Mbrojtje nga “rënia“, rinovimi. Grupe me disponueshmëri të lartë në nivel të makinerive virtuale ose baza të dhënash SQL
  • Menaxhimi me pajisje mobile
  • Mbrojtje të informacioneve korporatave dhe korrespondencë
  • Shpërndarje në SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line
  • Shpërndarje dhe vendosje në lokacione-interneti, migrim në faqe-interneti në re (cloud)

  MUK Cloud Solutions for Business janë paketa zgjidhjes për fillim të shpejtë, qëllimi i të cilit është të sigurohet vazhdimësi në biznes, zmadhim të efikasitetit të punës dhe mobilitetit të të punësuarve me sigurimin e veglave të sigurta bashkëkohore për bashkëpunim. Me ndihmën e tyre mund t’i implementoni në mënyrë të shpejtë dhe efikase teknologjitë re në infrastrukturën e organizatës suaj. Koncepti Cloud Solution Provider është kanal i zgjatur në të cilin Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 dhe shërbime të tjera re janë të disponueshme me pagesë mujore. MUK ofron krijim të infrastrukturës “nga zero“. Shpenzime minimale kapitale. Shpenzimet optimale operative për marrjen me qira të resurseve në re dhe mirëmbajtje. Zmadhim i infrastrukturës (rritja e ndërmarrjeve, zyra të reja territoriale, kërcime të planifikuara të ngarkesës). Shërbime të reja në re të integruara me infrastrukturën në tokë

  • Riparim me garanci
  • Riparime pa garanci
  • Diagnostikim hardueri
  • Shitje dhe pjesë rezervë
  • Auditim të kontratave për shërbime
  • Marrje me qira dhe kontraktime të jashtme të pajisjeve

  Kompania MUK Service siguron në mënyrë të suksesshme shërbime për riparimin e kompjuterëve që nga viti 2002 dhe sot është qendre e autorizuar servisi për APC, Hitachi Vantara, Checkpoint, Extreme Networks, Cisco, Oracle, Tripp-Lite, Grandstream, HP, Fortinet, IBM, Fujitsu, EnGenius , Dell EMC, Tescom dhe prodhues të tjerë. Sistemi për menaxhimin me cilësi të kompanisë MUK-Service është i vërtetuar me ISO 9001 në certifikatën e Byrosë për certifikimin ndërkombëtar. Është i nevojshëm një profesionist i vërtetë për të korrigjuar çdo defekt. Duke fituar përvojë dhe praktikë të përditshme, servisuesit tanë e zgjidhin çdo defekt. Profesionalizmi vjen me përvojë, ne përmirësojmë dhe rrisim nivelin e njohurive tona. Stafi i qendrës së shërbimit përbëhet nga profesionistë të autorizuar të cilët u garantojnë klientëve cilësi të lartë dhe riparim profesional të pajisjeve. MUK Service i ka të gjitha aftësitë e nevojshme teknike për të ofruar shërbim cilësor. Qendra e servisimit kryen riparime të mirëmbajtjes, garanci dhe pa garanci të çdo niveli të ndërlikueshmërisë. Kompania MUK Service ofron pajisje me qira dhe kontraktime të jashtme, shërbime instalimi dhe mirëmbajtjeje, si dhe shërbime informacioni dhe konsultimit për klientët korporatave në Ukrainë, Armeni, Bjellorusi, Gjeorgji, Moldavi, Taxhikistan dhe Kazakistan.

   MUK Training Center është lider në tregun e arsimit IT me më shumë se 15 vjet përvojë dhe një numër të madh autorizimesh unike, ekip nga instruktorë të kualifikuar dhe infrastrukturë moderne për trajnim. Portofoli i MUK TC përfshin më shumë se 300 kurse për trajnim nga kompani udhëheqëse IТ. Statuset e dukshme përfshijnë: Pearson VUE, Veeam qendër e autorizuar arsimore, HPE qendër edukative, VMware qendër e autorizuar trajnimi, Oracle ofrues i miratuar arsimor, Penta Security qendër edukative, Juniper Networks partner i autorizuar arsimor, LearnQuest IBM Education Partner, Microsoft Education Silver Partner, ITIL Training Partner, Dell-EMC Education Services Partner, Autodesk Training Center, Grandstream Learning Center, Check Point qendër e autorizuar trajnimi, Fortinet qendër e autorizuar trajnimi, CommScope Training Center, Cisco Learning Center, Red Hat Certified Training Partner. Qendra për trajnim e MUK ka qasje në pajisjet mësimore më bashkëkohore. Cilësia e mësimdhënies nga ana e instruktorëve tanë është e vërtetuar shumë vjet me notat e larta të studentëve në Ukrainë dhe jashtë shteti.

   Shitës të MUK


   • VMWARE
   • APC
   • Check Point
   • CISCO
   • Dell
   • Extreme
   • Fortinet
   • Grandstream
   • Hitachi Solutions Europe AG
   • IBM HW
   • Juniper
   • NetApp
   • Oracle
   • VEEAM
   • VMWARE
   • APC

   МUK e ndërton biznesin e tij mbi parimet e partneritetit dhe bashkëpunimit

   MUK që nga themelimi i tij fokusohet në transparencën në marrëdhëniet me furnitorët dhe klientët. Përkushtimi i rregullave për partneritet i mundëson MUK që ta fitojë mirëbesimin në treg dhe të ndërtojë reputacion lideri

   Përfitime

   • Inovacione
   • Përgjegjësi
   • Ndershmëri
   • Mundësi të barabarta punësimi
   • Punë në ekip dhe respekt
   • Arsim
   • Përgjegjësi sociale

   Nëse keni çfarëdo pyetje?

   Ju lutemi plotësoni formularin më poshtë që të na dërgoni e-mail dhe ne do t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur