Distributor ndërkombëtar

Gjeografia e MUK përfshin 16 shtete në Evropë dhe Azi dhe vazhdimisht po zgjerohet

Mbi 25 vjet sukses

MUK ka pozicione lideri që nga viti 1997

Ekspertizë unike

Ekipi inxhinierik i MUK do të merret me çdo detyrë madje edhe me më të vështirën.

Mbi 100 prodhues

Portofoli distributiv i MUK përfshin më shumë se 100 А-marka globale dhe numri i tyre po rritet vazhdimisht


Veprimtaritë e MUK

 • Logjistikë ndërkombëtare, formim i magazinave
 • Marketing dhe mbështetje konsultuese për partnerët
 • Zmadhim të vlerës së zgjidhjeve nëpërmjet kompetencës vetjake
 • Lëshimi i produkteve në treg, promovim dhe gjenerim të kërkesës
 • Mbështetje teknike, garanci dhe shërbim pas garancisë
 • Zhvillim i rrjetit të partnerëve

MUK është distributor VAD i fokusuar në projektet e biznesit IT. E zhvillojmë në mënyrë të suksesshme rrjetin e dilerëve në Evropë dhe Azi për më shumë se 25 vjet. Me ndihmë të personelit nga specialistë të certifikuar, MUK u siguron partnerëve nivel të lartë të konsultimeve të projekteve dhe mbështetje teknike, që gjeneron vlerë plotësuese për zgjidhjet e propozuara. Inxhinierët e MUK sigurojnë mbështetje konsultuese dhe teknike për zgjidhje softuerike dhe harduer, zbatojnë auditime të sistemeve ekzistuese dhe ndihmojnë gjatë implementimit të platformave të testimit. Flota jonë e pajisjeve për testimin na mundëson që të simulojmë dhe implementojmë spektër të gjerë të detyrave në kushte reale. MUK i ndihmon në mënyrë aktive integratorët në zgjedhjen dhe dizajnimin e zgjidhjeve optimale. Ekipi i MUK përfshin më shumë se 500 specialistë në zona të ndryshme teknologjike që janë të certifikuara nga prodhues udhëheqës botërorë IT

 • Ruajtja e kopjeve rezervë (skedarë, makineri virtuale, baza të dhënash) në re (cloud)
 • Mbrojtje nga “rënia“, rinovimi. Grupe me disponueshmëri të lartë në nivel të makinerive virtuale ose baza të dhënash SQL
 • Menaxhimi me pajisje mobile
 • Mbrojtje të informacioneve korporatave dhe korrespondencë
 • Shpërndarje në SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line
 • Shpërndarje dhe vendosje në lokacione-interneti, migrim në faqe-interneti në re (cloud)

MUK Cloud Solutions for Business janë paketa zgjidhjes për fillim të shpejtë, qëllimi i të cilit është të sigurohet vazhdimësi në biznes, zmadhim të efikasitetit të punës dhe mobilitetit të të punësuarve me sigurimin e veglave të sigurta bashkëkohore për bashkëpunim. Me ndihmën e tyre mund t’i implementoni në mënyrë të shpejtë dhe efikase teknologjitë re në infrastrukturën e organizatës suaj. Koncepti Cloud Solution Provider është kanal i zgjatur në të cilin Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 dhe shërbime të tjera re janë të disponueshme me pagesë mujore. MUK ofron krijim të infrastrukturës “nga zero“. Shpenzime minimale kapitale. Shpenzimet optimale operative për marrjen me qira të resurseve në re dhe mirëmbajtje. Zmadhim i infrastrukturës (rritja e ndërmarrjeve, zyra të reja territoriale, kërcime të planifikuara të ngarkesës). Shërbime të reja në re të integruara me infrastrukturën në tokë

 • Riparim me garanci
 • Riparime pa garanci
 • Diagnostikim hardueri
 • Shitje dhe pjesë rezervë
 • Auditim të kontratave për shërbime
 • Marrje me qira dhe kontraktime të jashtme të pajisjeve

Kompania MUK Service siguron në mënyrë të suksesshme shërbime për riparimin e kompjuterëve që nga viti 2002 dhe sot është qendre e autorizuar servisi për APC, Hitachi Vantara, Checkpoint, Extreme Networks, Cisco, Oracle, Tripp-Lite, Grandstream, HP, Fortinet, IBM, Fujitsu, EnGenius , Dell EMC, Tescom dhe prodhues të tjerë. Sistemi për menaxhimin me cilësi të kompanisë MUK-Service është i vërtetuar me ISO 9001 në certifikatën e Byrosë për certifikimin ndërkombëtar. Është i nevojshëm një profesionist i vërtetë për të korrigjuar çdo defekt. Duke fituar përvojë dhe praktikë të përditshme, servisuesit tanë e zgjidhin çdo defekt. Profesionalizmi vjen me përvojë, ne përmirësojmë dhe rrisim nivelin e njohurive tona. Stafi i qendrës së shërbimit përbëhet nga profesionistë të autorizuar të cilët u garantojnë klientëve cilësi të lartë dhe riparim profesional të pajisjeve. MUK Service i ka të gjitha aftësitë e nevojshme teknike për të ofruar shërbim cilësor. Qendra e servisimit kryen riparime të mirëmbajtjes, garanci dhe pa garanci të çdo niveli të ndërlikueshmërisë. Kompania MUK Service ofron pajisje me qira dhe kontraktime të jashtme, shërbime instalimi dhe mirëmbajtjeje, si dhe shërbime informacioni dhe konsultimit për klientët korporatave në Ukrainë, Armeni, Bjellorusi, Gjeorgji, Moldavi, Taxhikistan dhe Kazakistan.

  MUK Training Center është lider në tregun e arsimit IT me më shumë se 15 vjet përvojë dhe një numër të madh autorizimesh unike, ekip nga instruktorë të kualifikuar dhe infrastrukturë moderne për trajnim. Portofoli i MUK TC përfshin më shumë se 300 kurse për trajnim nga kompani udhëheqëse IТ. Statuset e dukshme përfshijnë: Pearson VUE, Veeam qendër e autorizuar arsimore, HPE qendër edukative, VMware qendër e autorizuar trajnimi, Oracle ofrues i miratuar arsimor, Penta Security qendër edukative, Juniper Networks partner i autorizuar arsimor, LearnQuest IBM Education Partner, Microsoft Education Silver Partner, ITIL Training Partner, Dell-EMC Education Services Partner, Autodesk Training Center, Grandstream Learning Center, Check Point qendër e autorizuar trajnimi, Fortinet qendër e autorizuar trajnimi, CommScope Training Center, Cisco Learning Center, Red Hat Certified Training Partner. Qendra për trajnim e MUK ka qasje në pajisjet mësimore më bashkëkohore. Cilësia e mësimdhënies nga ana e instruktorëve tanë është e vërtetuar shumë vjet me notat e larta të studentëve në Ukrainë dhe jashtë shteti.

  • Logjistikë ndërkombëtare, formim i magazinave
  • Marketing dhe mbështetje konsultuese për partnerët
  • Zmadhim të vlerës së zgjidhjeve nëpërmjet kompetencës vetjake
  • Lëshimi i produkteve në treg, promovim dhe gjenerim të kërkesës
  • Mbështetje teknike, garanci dhe shërbim pas garancisë
  • Zhvillim i rrjetit të partnerëve

  MUK është distributor VAD i fokusuar në projektet e biznesit IT. E zhvillojmë në mënyrë të suksesshme rrjetin e dilerëve në Evropë dhe Azi për më shumë se 25 vjet. Me ndihmë të personelit nga specialistë të certifikuar, MUK u siguron partnerëve nivel të lartë të konsultimeve të projekteve dhe mbështetje teknike, që gjeneron vlerë plotësuese për zgjidhjet e propozuara. Inxhinierët e MUK sigurojnë mbështetje konsultuese dhe teknike për zgjidhje softuerike dhe harduer, zbatojnë auditime të sistemeve ekzistuese dhe ndihmojnë gjatë implementimit të platformave të testimit. Flota jonë e pajisjeve për testimin na mundëson që të simulojmë dhe implementojmë spektër të gjerë të detyrave në kushte reale. MUK i ndihmon në mënyrë aktive integratorët në zgjedhjen dhe dizajnimin e zgjidhjeve optimale. Ekipi i MUK përfshin më shumë se 500 specialistë në zona të ndryshme teknologjike që janë të certifikuara nga prodhues udhëheqës botërorë IT

  • Ruajtja e kopjeve rezervë (skedarë, makineri virtuale, baza të dhënash) në re (cloud)
  • Mbrojtje nga “rënia“, rinovimi. Grupe me disponueshmëri të lartë në nivel të makinerive virtuale ose baza të dhënash SQL
  • Menaxhimi me pajisje mobile
  • Mbrojtje të informacioneve korporatave dhe korrespondencë
  • Shpërndarje në SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line
  • Shpërndarje dhe vendosje në lokacione-interneti, migrim në faqe-interneti në re (cloud)

  MUK Cloud Solutions for Business janë paketa zgjidhjes për fillim të shpejtë, qëllimi i të cilit është të sigurohet vazhdimësi në biznes, zmadhim të efikasitetit të punës dhe mobilitetit të të punësuarve me sigurimin e veglave të sigurta bashkëkohore për bashkëpunim. Me ndihmën e tyre mund t’i implementoni në mënyrë të shpejtë dhe efikase teknologjitë re në infrastrukturën e organizatës suaj. Koncepti Cloud Solution Provider është kanal i zgjatur në të cilin Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 dhe shërbime të tjera re janë të disponueshme me pagesë mujore. MUK ofron krijim të infrastrukturës “nga zero“. Shpenzime minimale kapitale. Shpenzimet optimale operative për marrjen me qira të resurseve në re dhe mirëmbajtje. Zmadhim i infrastrukturës (rritja e ndërmarrjeve, zyra të reja territoriale, kërcime të planifikuara të ngarkesës). Shërbime të reja në re të integruara me infrastrukturën në tokë

  • Riparim me garanci
  • Riparime pa garanci
  • Diagnostikim hardueri
  • Shitje dhe pjesë rezervë
  • Auditim të kontratave për shërbime
  • Marrje me qira dhe kontraktime të jashtme të pajisjeve

  Kompania MUK Service siguron në mënyrë të suksesshme shërbime për riparimin e kompjuterëve që nga viti 2002 dhe sot është qendre e autorizuar servisi për APC, Hitachi Vantara, Checkpoint, Extreme Networks, Cisco, Oracle, Tripp-Lite, Grandstream, HP, Fortinet, IBM, Fujitsu, EnGenius , Dell EMC, Tescom dhe prodhues të tjerë. Sistemi për menaxhimin me cilësi të kompanisë MUK-Service është i vërtetuar me ISO 9001 në certifikatën e Byrosë për certifikimin ndërkombëtar. Është i nevojshëm një profesionist i vërtetë për të korrigjuar çdo defekt. Duke fituar përvojë dhe praktikë të përditshme, servisuesit tanë e zgjidhin çdo defekt. Profesionalizmi vjen me përvojë, ne përmirësojmë dhe rrisim nivelin e njohurive tona. Stafi i qendrës së shërbimit përbëhet nga profesionistë të autorizuar të cilët u garantojnë klientëve cilësi të lartë dhe riparim profesional të pajisjeve. MUK Service i ka të gjitha aftësitë e nevojshme teknike për të ofruar shërbim cilësor. Qendra e servisimit kryen riparime të mirëmbajtjes, garanci dhe pa garanci të çdo niveli të ndërlikueshmërisë. Kompania MUK Service ofron pajisje me qira dhe kontraktime të jashtme, shërbime instalimi dhe mirëmbajtjeje, si dhe shërbime informacioni dhe konsultimit për klientët korporatave në Ukrainë, Armeni, Bjellorusi, Gjeorgji, Moldavi, Taxhikistan dhe Kazakistan.

   MUK Training Center është lider në tregun e arsimit IT me më shumë se 15 vjet përvojë dhe një numër të madh autorizimesh unike, ekip nga instruktorë të kualifikuar dhe infrastrukturë moderne për trajnim. Portofoli i MUK TC përfshin më shumë se 300 kurse për trajnim nga kompani udhëheqëse IТ. Statuset e dukshme përfshijnë: Pearson VUE, Veeam qendër e autorizuar arsimore, HPE qendër edukative, VMware qendër e autorizuar trajnimi, Oracle ofrues i miratuar arsimor, Penta Security qendër edukative, Juniper Networks partner i autorizuar arsimor, LearnQuest IBM Education Partner, Microsoft Education Silver Partner, ITIL Training Partner, Dell-EMC Education Services Partner, Autodesk Training Center, Grandstream Learning Center, Check Point qendër e autorizuar trajnimi, Fortinet qendër e autorizuar trajnimi, CommScope Training Center, Cisco Learning Center, Red Hat Certified Training Partner. Qendra për trajnim e MUK ka qasje në pajisjet mësimore më bashkëkohore. Cilësia e mësimdhënies nga ana e instruktorëve tanë është e vërtetuar shumë vjet me notat e larta të studentëve në Ukrainë dhe jashtë shteti.

   Shitës të MUK


   logo-vendor-3Dconnexion
   logo-vendor-4x
   logo-vendor-A10
   logo-vendor-ACTi
   logo-vendor-Advantech
   logo-vendor-AEG
   logo-vendor-Aetek
   logo-vendor-Algosec
   logo-vendor-Altaro
   logo-vendor-Amazon Web Services
   logo-vendor-Ametek
   logo-vendor-APC
   logo-vendor-AppDynamics
   logo-vendor-Arista
   logo-vendor-ASUS
   logo-vendor-Atos
   logo-vendor-AudioCodes
   logo-vendor-Autodesk
   logo-vendor-Avigilon
   logo-vendor-Avocent
   logo-vendor-Barracuda Networks
   logo-vendor-BENQ
   logo-vendor-Bitdefender
   logo-vendor-BitTitan
   logo-vendor-Bluetti
   logo-vendor-Brickcom
   logo-vendor-Centerm
   logo-vendor-Check Point
   logo-vendor-CISCO
   logo-vendor-Cognyte
   logo-vendor-Commscope
   logo-vendor-Conteg
   logo-vendor-DDN
   logo-vendor-Dell Technologies
   logo-vendor-Delphix
   logo-vendor-Delta Electronics
   logo-vendor-Digitus by Assmann
   logo-vendor-Dropsuite
   logo-vendor-Eaton
   logo-vendor-Ehot
   logo-vendor-Ender Turing
   logo-vendor-EnGenius
   logo-vendor-Entco
   logo-vendor-ESET
   logo-vendor-Excel Networking
   logo-vendor-Extreme
   logo-vendor-Fortinet
   logo-vendor-FS Group
   logo-vendor-Fujitsu
   logo-vendor-Genie Networks
   logo-vendor-Geovision
   logo-vendor-Grandstream
   logo-vendor-GTB Technologies
   logo-vendor-H3C
   logo-vendor-HCL
   logo-vendor-Hikvision
   logo-vendor-Himoinsa
   logo-vendor-Hitachi Vantara
   logo-vendor-HPE
   logo-vendor-Huawei
   logo-vendor-IBM
   logo-vendor-Identiv
   logo-vendor-Iguana
   logo-vendor-Image Access
   logo-vendor-Infinidat
   logo-vendor-InFocus
   logo-vendor-Infortrend
   logo-vendor-Ivanti
   logo-vendor-Jabra GN
   logo-vendor-Juniper
   logo-vendor-Keenetic
   logo-vendor-Kingston
   logo-vendor-Kofax
   logo-vendor-Kstar
   logo-vendor-Legrand
   logo-vendor-Lenovo
   logo-vendor-Lg
   logo-vendor-Matrix
   logo-vendor-Microsoft
   logo-vendor-Nakivo
   logo-vendor-NetApp
   logo-vendor-NEXAN
   logo-vendor-NVIDIA
   logo-vendor-Oracle
   logo-vendor-PacketLight
   logo-vendor-Palo Alto
   logo-vendor-Penta Security
   logo-vendor-Plustek
   logo-vendor-Proget
   logo-vendor-Qnap
   logo-vendor-Qualys
   logo-vendor-Quest Software
   logo-vendor-RADWARE
   logo-vendor-Ranorex
   logo-vendor-RCG Power
   logo-vendor-Ricoh
   logo-vendor-RSA
   logo-vendor-Samsung DSSC
   logo-vendor-SaneBox
   logo-vendor-Smiddle
   logo-vendor-Sopar
   logo-vendor-StarWind
   logo-vendor-Stratus
   logo-vendor-Supermicro
   logo-vendor-Symantec
   logo-vendor-Tecnoware
   logo-vendor-Tescom
   logo-vendor-TrippLite
   logo-vendor-VCE
   logo-vendor-VEEAM
   logo-vendor-Veritas
   logo-vendor-Vertiv
   logo-vendor-VMWARE
   logo-vendor-YSoft
   logo-vendor-Zendure
   logo-vendor-Zimbra (Synacore)
   logo-vendor-ZOOM
   • VMWARE
   • APC
   • Check Point
   • CISCO
   • Dell
   • Extreme
   • Fortinet
   • Grandstream
   • Hitachi Solutions Europe AG
   • IBM HW
   • Juniper
   • NetApp
   • Oracle
   • VEEAM
   • VMWARE
   • APC

   МUK e ndërton biznesin e tij mbi parimet e partneritetit dhe bashkëpunimit

   MUK që nga themelimi i tij fokusohet në transparencën në marrëdhëniet me furnitorët dhe klientët. Përkushtimi i rregullave për partneritet i mundëson MUK që ta fitojë mirëbesimin në treg dhe të ndërtojë reputacion lideri

   Përfitime

   • Inovacione
   • Përgjegjësi
   • Ndershmëri
   • Mundësi të barabarta punësimi
   • Punë në ekip dhe respekt
   • Arsim
   • Përgjegjësi sociale

   Nëse keni çfarëdo pyetje?

   Ju lutemi plotësoni formularin më poshtë që të na dërgoni e-mail dhe ne do t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur